Актуално

Честит празник на работещите в сферата на частната охранителна дейност!

На 01.08.2019 от името на ръководството на АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД и от свое име, в деня на св. Мина - 11 ноември, честитя празника и на работещите в сферата на частната охранителна дейност!

На този ден, можем с гордост да кажем, че в дългогодишната история от началото на частната охранителна дейност в Република България, професията „Охранител” се наложи като една от възможностите за достойна кариера, а бранша ни се превърна в потребност за обществото и възможност, частния сектор да подпомага държавните институции и правоохранителните органи! Доказахме категорично потенциала и волята за нарастващ професионализъм в индустрията за частна сигурност. Резултатите, които отчитаме, пазарния дял и качеството, което предлагаме, са сериозна гаранция за бъдещата ни дейност.

Колеги,

Желаем Ви да бъдат увенчани с успех всички Ваши добри намерения и начинания, които ще допринесат за утвърждаване доброто ни име в бранша в страната ни и бизнеса, като цяло, а в личен план много здраве, лично щастие и устремени винаги напред, да постигате мечтите и целите си! Най-искрено Ви желаем препятствия никога да не застават на пътя Ви! Използвам още веднъж случая, за да благодаря за съвместната работа, за коректните отношения помежду ни - всичко това за пореден път доказва, че не е случайно мястото, което заемаме толкова години на охранителния пазар!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!