English version

Актуално

Международна конференция: „Засилване на социалния диалог в частния охранителен сектор"

На 13 и 14 ноември 2008 година в гр.София се проведе Международна конференция на тема: „Засилване на социалния диалог в частния охранителен сектор" по проекта на Словенската камара на частната охранителна дейност, финансиран от Европейската комисия.

В конференцията се засегнаха въпросите за Промените в Закона за обществените поръчки като гаранция за повече прозрачност и ограничаване на възможността за субективна оценка на част от възложителите, социалният диалог, като фактор за развитие на частния сектор и за   противопоставяне на порочни процедури за обществени поръчки от гледна точка на работодателите и от гледна точка на синдикатите.

Особено внимание се обърна на прилагането в България на европейския опит, свързан със стандартите за поведение и етика в частния сектор за сигурност и на ръководството „Най-добра стойност" на услугите. Проведена бе и дискусия с участниците в конференцията относно нелоялната конкуренция, черната/сива работа и ниските цени на услугите.

Президентът на Асоциацията на частната охранителна дейност в Унгария - г-н Кало представи презентация на унгарската система за социален диалог и професионално обучение в частния охранителен сектор.

Активното българско участие постави въпросите за колективното трудово договаряне в частния охранителен сектор в България, ползата от социалния диалог за работодателите, професионалното обучение в охранителната индустрия, а също и недостигът на човешки ресурси и възможности за тяхната мотивация.

Знаете ли че..

Спортен Клуб Ояма – Скорпио Карате Клуб “ОЯМА”, а по-късно - през 2003 г. преименуван в Спортен Клуб “ОЯМА-СКОРПИО”, започва своята дейност, като самостоятелен клуб през 1995 г., регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, с инструктор Сенсей Радослав Христов.Прочети повече..

Другите за нас

"МКБ Юнионбанк" АД

"... АС "Скорпио" ООД демонстрира професионализъм, оптимална организация, конфиденциалност и висока степен на отговорност."Прочети повече..
Скорпио предлага нова услуга - СОТ