English version

Физическа охрана

Физическата охрана на обектите се организира на подвижен и стационарен принцип:

  • прилагане на стриктен, установен от клиента пропускателен режим (с диференцирани пропуски, със снемане на установъчни данни, с и без използване на системи за контрол на достъпа и пр.);
  • информационен режим и съпровождане на външни посетители;
  • осъществяване на присъствена въоръжена физическа защита на обекти чрез стационарни постове и/или регулярни обходи и наблюдение за състоянието им, включително и чрез автопатрул;
  • наблюдение и реагиране на система за видеонаблюдение;
  • предприемане на законосъобразни и подходящи за конкретната ситуация действия при констатиране на нарушение на установения ред в съответния обект или на посегателство върху него, с цел недопускане и/или париране на неправомерни действия, ограничаване на вредните резултати от тях и защита на личността, здравето и живота на служители и работници на клиента;
  • уведомяване на клиента и на компетентните органи за констатирани нарушения или посегателства;
  • полагане на грижи за опазване на реда и спокойствието в обектите, както и за тяхното нормално функциониране.

 

Знаете ли че..

Спортен Клуб Ояма – Скорпио Карате Клуб “ОЯМА”, а по-късно - през 2003 г. преименуван в Спортен Клуб “ОЯМА-СКОРПИО”, започва своята дейност, като самостоятелен клуб през 1995 г., регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, с инструктор Сенсей Радослав Христов.Прочети повече..

Другите за нас

"МКБ Юнионбанк" АД

"... АС "Скорпио" ООД демонстрира професионализъм, оптимална организация, конфиденциалност и висока степен на отговорност."Прочети повече..
Скорпио предлага нова услуга - СОТ