За нас

МИСИЯ

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД е изцяло частно специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността.

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД предлага комплексни лицензирани услуги в областта на сигурността, като осъществява лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.

Развитието на АС СКОРПИО ООД следва стратегията на нейното ръководство за професионално изпълнение на договорните задължения, за коректност в партнирането, за браншова обхватност  на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническа охрана при използване на съвременни технически системи, за структурна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място в страната.

Организацията се стреми да бъде водеща фирма в бранша и да е сред първите прилагащи нововъведения в своята дейност, да поддържа и повишава квалификацията на своите специалисти и работници. Системното проследяване нуждите на пазара, актуализиране и адекватно реагиране, позволяват на АС СКОРПИО ООД да се наложи като съвременна и конкурентна фирма.

АС СКОРПИО ООД ГАРАНТИРА Вашата сигурност:

ЦЕЛИ

Както и досега, така и в бъдеще, коректността, професионалното отношение и опит, надеждността и качеството на изпълнение на охранителните услуги ще бъдат водещи мотиви при осъществяване дейността на АС СКОРПИО ООД.

Нашата основна цел е да осигуряваме сигурност на клиентите /възложителите/ при охраната на всеки един от тях.

За осигуряване на качеството на охраната ние се опираме на опита на фирмата при организация на охраната, прилагането на индивидуален подход към всеки клиент, отговорността и професионализма на нашите служители.

Скорпио означава:

Сигурност
Качество
Опит
Резултатност
Почтеност
Индивидуален подход
Отговорност

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Качеството на дейността ни се гарантира от опита на фирмата, от отговорността и професионализма на нашите служители и коректността на нашата политика.

 Ръководството ще работи за постигане на следните цели:

Ръководството и всички служители на фирмата се ангажират да прилагат системата за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, като начин за подобряване на работата и повишаване на резултатността на охранителната дейност.