English version

За нас

МИСИЯ

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД е изцяло частно специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността.

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД предлага комплексни лицензирани услуги в областта на сигурността, като осъществява лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.

Развитието на АС СКОРПИО ООД следва стратегията на нейното ръководство за професионално изпълнение на договорните задължения, за коректност в партнирането, за браншова обхватност  на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническа охрана при използване на съвременни технически системи, за структурна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място в страната.

Организацията се стреми да бъде водеща фирма в бранша и да е сред първите прилагащи нововъведения в своята дейност, да поддържа и повишава квалификацията на своите специалисти и работници. Системното проследяване нуждите на пазара, актуализиране и адекватно реагиране, позволяват на АС СКОРПИО ООД да се наложи като съвременна и конкурентна фирма.

АС СКОРПИО ООД ГАРАНТИРА Вашата сигурност:

  • Опазване на имуществото и парични суми от неправомерни действия и посегателства.
  • Дискретност при възникнали специфични ситуации.
  • Спокойствието и нормалното функциониране на охраняваните обекти.

ЦЕЛИ

Както и досега, така и в бъдеще, коректността, професионалното отношение и опит, надеждността и качеството на изпълнение на охранителните услуги ще бъдат водещи мотиви при осъществяване дейността на АС СКОРПИО ООД.

Нашата основна цел е да осигуряваме сигурност на клиентите /възложителите/ при охраната на всеки един от тях.

За осигуряване на качеството на охраната ние се опираме на опита на фирмата при организация на охраната, прилагането на индивидуален подход към всеки клиент, отговорността и професионализма на нашите служители.

Скорпио означава:

Сигурност
Качество
Опит
Резултатност
Почтеност
Индивидуален подход
Отговорност

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Качеството на дейността ни се гарантира от опита на фирмата, от отговорността и професионализма на нашите служители и коректността на нашата политика.

 Ръководството ще работи за постигане на следните цели:

  • Непрекъснато разширяване на обхвата, обема и модернизация на предлаганите охранителни услуги.
  • Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на сертифицирана Система за управление на качеството.
  • Повишаване подготовката, квалификацията и компетентността на служителите.
  • Непрекъснато повишаване качеството на охранителната услуга с цел по-пълна удовлетвореност на клиентите.
  • Постигане на положителни резултати и осигуряване на стабилно развитие на АС СКОРПИО ООД.
  • Стриктно изпълнение на поетите ангажименти и отговорности.

Ръководството и всички служители на фирмата се ангажират да прилагат системата за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, като начин за подобряване на работата и повишаване на резултатността на охранителната дейност.

Знаете ли че..

Спортен Клуб Ояма – Скорпио Карате Клуб “ОЯМА”, а по-късно - през 2003 г. преименуван в Спортен Клуб “ОЯМА-СКОРПИО”, започва своята дейност, като самостоятелен клуб през 1995 г., регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, с инструктор Сенсей Радослав Христов.Прочети повече..

Другите за нас

"МКБ Юнионбанк" АД

"... АС "Скорпио" ООД демонстрира професионализъм, оптимална организация, конфиденциалност и висока степен на отговорност."Прочети повече..
Скорпио предлага нова услуга - СОТ