НАФТСО

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана

http://www.naftso.org