CoESS

Конфедерация на Европейските услуги за сигурност

http://www.coess.org

Повече за конфедерацията в .pdf формат