Контакти

София 1680
ул. ПИРИН N:50
сграда Скорпио

национален телефон: 0700 10 711

e-mail: security@scorpio-bg.com